Új pszichoaktív szerek pszichológiai és pszichiátriai hatásai 


A képzés kezdete: folyamatos, befejezése: 2021.12.15.

KÉPZÉSI PROGRAM

  • Az új pszichoaktív szerek (ÚPSZ) megjelenése Európában és Magyarországon
  • Depresszánsok: opioid származékok
  • Depresszánsok: benzodiazepinek
  • Stimulánsok
  • Kannabinoid származékok (szintetikus kannabinoid receptor agonisták)
  • Hallucinogének: pszichedélikumok
  • Hallucinogének: disszociatív szerek
  • Az új pszichoaktív szerhasználat terápiája

Az oktatási anyagot készítette:

Prof. Dr. Rácz József, PhD, az MTA doktora tanszékvezető egyetemi tanár 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Pszichológiai Tanácsadás Tanszék

Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Addiktológiai Tanszék

Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány

Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 16 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. addiktológia, 2. alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia, 3. farmakológia, 4. foglalkozás-orvostan, 5. foglalkozásegészségügy, 6. háziorvostan, 7. igazságügyi klinikai pszichológia, 8. igazságügyi pszichiátria, 9. iskolaegészségt., ifjúságvéd., 10. klinikai addiktológiai szakpszichológia, 11. klinikai szakpszichológus, 12. orvos (szakirányú szakképesítés nélkül), 13. orvosi pszichológia, 14. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén, 15. pszichiátria, 16. pszichotherápia, 17. toxikológia. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2021.II/00045 


Gyógyszerészeknek 16 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. farmakológia, farmakoterápia, 2. gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás, 3. gyógyszerellenőrzés, 4. gyógyszerész (szakirányú szakképesítés nélkül), 5. gyógyszerészi gondozás, 6. gyógyszertár üzemeltetés, vezetés, 7. gyógyszertári minőségbiztosítás, 8. hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia, 9. toxikológia. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2021.II/00010


Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 8 továbbképzési pont tesztírással. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2021.II/00045


Részvételi díj: 14 990,-Ft  A továbbképzés anyagát nyomtatott formában postán, vagy elektronikus úton pdf formátumban küldjük el a jelentkezőknek. Eredményes tesztvizsga esetén, a távoktatás lejárta után az egészségügyi szakdolgozóknak postázzuk a továbbképzésről szóló pontigazolását, az orvosoknak/gyógyszerészeknek pedig továbbítjuk a kreditpontokat az OFTEX/GYOFTEX portál felé.