"Csak abban a statisztikában hiszek, amit én magam hamisítok"- avagy mire adhat választ a statisztika, és mikor terel tévútra?


A képzés kezdete: folyamatos, befejezése: 2024. november 23.

Távoktatási program:

1. Bevezetés a statisztikába - Prof. Dr. Forrai Judit, SE Népegészségtani Intézet orvostörténeti munkacsoport

2. Miért foglalkozzunk statisztikával? Manipulálható-e a valóság, ha adatokkal, ábrákkal mutatják be? - Csíkné dr. Keserű Krisztina epidemiológus

3. Milyen típusú klinikai vizsgálatokkal találkozhatunk a folyóiratokban? Melyik módszer mit vizsgál pontosan? - Csíkné dr. Keserű Krisztina epidemiológus

4. Hogyan vizsgáljunk meg egy teljes populációt? A minta és a populáció kapcsolata, mintavételi eljárások, mintavételi torzítások. - Csíkné dr. Keserű Krisztina epidemiológus

5. Hányféle adattal találkozhatunk egy-egy klinikai vizsgálat során? A mérési skálák jelentősége, az elosztások típusainak megismerése. - Csíkné dr. Keserű Krisztina epidemiológus

6. Leíró statisztika alapjai folytonos változók esetén, avagy mit kezdjünk egy áttekinthetetlennek tűnő adatsorral? - Csíkné dr. Keserű Krisztina epidemiológus

7. Leíró statisztika alapjai diszkrét változók esetén, vagyis az arányszámok, ráták és standardizálás világa. - Csíkné dr. Keserű Krisztina epidemiológus

8. Pontbecslés és intervallumbecslés, vagyis a populációra vonatkozó adatok mintából való meghatározásának kísérlete. - Csíkné dr. Keserű Krisztina epidemiológus

9. Hipotézis-, szignifikancia vizsgálat, amely választ adhat a következő kérdésekre: összefügg-e, különbözik-e, hatásos-e? - Csíkné dr. Keserű Krisztina epidemiológus

Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 18 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. allergológia és klinikai immunológia, 2. belgyógyászat, 3. csecsemő- és gyermekgyógyászat, 4. egészségügyi szervezés, 5. foglalkozás-orvostan, 6. foglalkozásegészségügy, 7. háziorvostan, 8. közeg.-járványtan (higién.), 9. közeg.járványt.labor(higién.), 10. közegészségügyi és járványügyi laboratóriumi vizsgálatok, 11. megelőző orvostan és népegészségtan, 12. orvos (szakirányú szakképesítés nélkül), 13. orvosi szociológia. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Távoktatásból évente 20 pont számolható el. Akkreditációs szám: SE-SZTOK/2024.II./00034


Gyógyszerészeknek 16 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás, 2. gyógyszerész (szakirányú szakképesítés nélkül), 3. gyógyszerészi gondozás, 4. gyógyszertár üzemeltetés, vezetés, 5. gyógyszertári minőségbiztosítás. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Távoktatásból évente 20 pont számolható el. Akkreditációs szám: SE-GYTK/2024.II./00003


Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 8 továbbképzési pont tesztírással. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SE-SZTOK/2024.II./00034


Részvételi díj: 21 900,-FtJelentkezés a távoktatás(ok)ra


A továbbképzés anyagát nyomtatott formában postán, vagy elektronikus úton pdf formátumban küldjük el a jelentkezőknek. Eredményes tesztvizsga esetén, a távoktatás lejárta után az egészségügyi szakdolgozóknak postázzuk a továbbképzésről szóló pontigazolását, az orvosoknak/gyógyszerészeknek pedig továbbítjuk a kreditpontokat az OFTEX/GYOFTEX portál felé. Aki hamarabb kéri a pontot a lejárta dátum előtt, az a teszt visszaküldésekor jelezze felénk!