Aneszteziológia és intenzív terápia

Kiadó: Medicina Könyvkiadó Zrt.

Oldalak száma: 836

Borító: keménytábla

Méret: 210x290

Nyelv: magyar

Kiadás éve: 2021.

14 600 Ft

Az Aneszteziológia és intenzív terápia 4., javított, bővített kiadása drámai körülmények, a Covid19 világjárvány tombolása közepette készült el.

A pandémia első hulláma 2020 februárjában kezdődött, ami megsokszorozta a szerzők és a szerkesztő, Bogár Lajos professzor gyógyítási feladatait. Ezt ősszel követte a még tragikusabb második, majd 2021 tavaszán a harmadik hullám. Az intenzív osztályok dolgozóinak sokszor emberfeletti erőfeszítéssel kellett küzdeniük a betegek megmentéséért, akiknek az állapota gyakran feltartóztathatatlan gyorsasággal romlott. Az egész emberiség szembesült a szakma fontosságával, az egészségügyben és a társadalomban betöltött rendkívüli szerepével.
A szerzők közül mégis sokan - gyakran hajnalban vagy az éjszaka közepén - vállalkoztak arra, hogy a 2009-es első, majd 2011-es és 2014-es kiadások után javítsák, bővítsék a kötet tartalmát, sőt új szerzők csatlakoztak a szerzőgárdához.

Az utolsó kiadás óta a klinikai kutatási eredmények és számos gyógyítási módszer ajánlásai is módosultak. Az anesztézia és az intenzív terápia gyógyszertani ismeretei is változtak, bővültek.
A könyv elsődleges célja, hogy megkönnyítse a szakorvosjelöltek alaptudásának megszerzését, és olyan szakismereteket adjon, amelyek a folyóiratokból és az internetes tudásforrásokból újra és újra kiegészíthetőek. Ezért az alapvető területektől halad a speciális információk felé: az elméleti és klinikai alapok (légzés élettana, keringési rendszer, anyagcsere, anesztéziai és intenzív terápiás diagnosztika stb.), valamint a gyógyszertani alapok (farmakokinetika és farmakodinámia alapjai, anesztetikumok stb.) tárgyalása, az alapvető eszközők és módszerek ismertetése után bemutatja az egyes betegcsoportok anesztéziai és intenzív terápiás eljárásait (szülészet, újszülött- és gyermekgyógyászat, idegsebészet, fül-orr-gégészet, ér-, szív-, mellkassebészet, urológia, politraumatizált beteg stb.).

Az új kiadás nem csupán a korábbi fejezetek ismeretanyagát tágította-újította, de egészen új fejezetekkel is bővült, mint például a Hypertoniás krízis, Az idős beteg kórélettana, Elektronikus betegdokumentáció-kezelés az intenzív osztályon, Munkahelyi ártalmak az anesztéziában, Molekulaadszorpciós kezelések kritikus állapotú betegekben, Infekciókontroll az intenzív terápiában.

A feladat elvégzését a koronavírus-járvány ugyan hátráltatta, megnehezítette a szerzők és a kiadó munkáját is. Ugyanakkor élesen rávilágított arra, hogy csak az intenzív terápia hatékony működése mentheti meg a súlyos állapotú betegek életét. Ebben lesz az új szakorvosgeneráció segítségére a mintegy 200 oldallal megnőtt terjedelmű, sok új ábrával és ismeretanyaggal bővült kötet.