Magyarországi védőoltások


A képzés kezdete: folyamatos, befejezése: 2023.12.11.

Távoktatási program

1. A fertőző betegségekkel és a védőoltásokkal kapcsolatos általános tudnivalók - Dr. Ócsai Lajos, ny. ANTSZ főosztályvezető

2. Életkorhoz kötött kötelező védőoltások - Dr. Ócsai Lajos, ny. ANTSZ főosztályvezető

3. Megbetegedési veszély esetén kötelező és önkéntesen igénybe vehető védőoltások - Csíkné dr. Keserű Krisztina epidemiológus

4. Munkakörökhöz kapcsolódó védőoltások - Dr. Patyi Márta PhD, osztályvezető főorvos Kórházhigiénés osztály

5. A külföldi utakkal kapcsolatos kötelező, illetve ajánlott védőoltások - Csíkné dr. Keserű Krisztina epidemiológus

6. Egyéb oltóanyagokkal történő oltások (aktív és passzív immunizálás) - Csíkné dr. Keserű Krisztina epidemiológus

7. Covid-19 elleni oltások - Csíkné dr. Keserű Krisztina epidemiológus


Részvételi díj: 18 500,-Ft

Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 14 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. allergológia és klinikai immunológia, 2. belgyógyászat, 3. csecsemő- és gyermekgyógyászat, 4. egészségügyi szervezés, 5. foglalkozás-orvostan, 6. foglalkozásegészségügy, 7. háziorvostan, 8. immunológia (képesítés), 9. iskolaegészségt., ifjúságvéd., 10. klinikai biokémikus, 11. közeg.-járványtan (higién.), 12. közeg.járványt.labor(higién.), 13. közegészségügyi és járványügyi laboratóriumi vizsgálatok, 14. megelőző orvostan és népegészségtan, 15. orvos (szakirányú szakképesítés nélkül) Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Távoktatásból évente 20 pont számolható el. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2023.II/00025


Gyógyszerészeknek 14 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. farmakológia, farmakoterápia, 2. fitoterápia, 3. gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás, 4. gyógyszerész (szakirányú szakképesítés nélkül), 5. gyógyszerészi gondozás, 6. gyógyszertár üzemeltetés, vezetés, 7. gyógyszerügyi szakigazgatás, 8. hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia, 9. növényi alapú szerek fejlesztése és előállítása, farmakognózia. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Távoktatásból évente 20 pont számolható el. Akkreditációs szám: PTE GYTK/2023.II/00005


Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 8 továbbképzési pont tesztírással. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2023.II/00025


Jelentkezés a távoktatás(ok)ra


A továbbképzés anyagát nyomtatott formában postán, vagy elektronikus úton pdf formátumban küldjük el a jelentkezőknek. Eredményes tesztvizsga esetén, a távoktatás lejárta után az egészségügyi szakdolgozóknak postázzuk a továbbképzésről szóló pontigazolását, az orvosoknak/gyógyzserészeknek pedig továbbítjuk a kreditpontokat az OFTEX/GYOFTEX portál felé.