Magyarországi védőoltások


A képzés kezdete: folyamatos, befejezése: 2024. november 28.

Távoktatási program

1. A fertőző betegségekkel és a védőoltásokkal kapcsolatos általános tudnivalók - Dr. Ócsai Lajos, ny. ANTSZ főosztályvezető

2. Életkorhoz kötött kötelező védőoltások - Dr. Ócsai Lajos, ny. ANTSZ főosztályvezető

3. Megbetegedési veszély esetén kötelező és önkéntesen igénybe vehető védőoltások - Csíkné dr. Keserű Krisztina epidemiológus

4. Munkakörökhöz kapcsolódó védőoltások - Dr. Patyi Márta PhD, osztályvezető főorvos Kórházhigiénés osztály

5. A külföldi utakkal kapcsolatos kötelező, illetve ajánlott védőoltások - Csíkné dr. Keserű Krisztina epidemiológus

6. Egyéb oltóanyagokkal történő oltások (aktív és passzív immunizálás) - Csíkné dr. Keserű Krisztina epidemiológus

7. Covid-19 elleni oltások - Csíkné dr. Keserű Krisztina epidemiológus

Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 16 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. allergológia és klinikai immunológia, 2. belgyógyászat, 3. csecsemő- és gyermekgyógyászat, 4. egészségügyi szervezés, 5. foglalkozás-orvostan, 6. foglalkozásegészségügy, 7. háziorvostan, 8. immunológia (képesítés), 9. infektológia, 10. iskolaegészségt., ifjúságvéd., 11. közeg.-járványtan (higién.), 12. közeg.járványt.labor(higién.), 13. közegészségügyi és járványügyi laboratóriumi vizsgálatok, 14. megelőző orvostan és népegészségtan, 15. orvos (szakirányú szakképesítés nélkül). Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Távoktatásból évente 20 pont számolható el. Akkreditációs szám: SZTE SZAOK/2024.II/00018


Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 8 továbbképzési pont tesztírással. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTE SZAOK/2024.II./00018


Részvételi díj: 21 900,-Ft


Jelentkezés a távoktatás(ok)ra


A továbbképzés anyagát nyomtatott formában postán, vagy elektronikus úton pdf formátumban küldjük el a jelentkezőknek. Eredményes tesztvizsga esetén, a távoktatás lejárta után az egészségügyi szakdolgozóknak postázzuk a továbbképzésről szóló pontigazolását, az orvosoknak/gyógyszerészeknek pedig továbbítjuk a kreditpontokat az OFTEX/GYOFTEX portál felé.