Hatékony kommunikáció az orvos, egészségügyi szakdolgozó – beteg és a beteg hozzátartozói között


Időpont: 2024. május 3-4. péntek - szombat

KÉPZÉSI PROGRAM

A megfelelő kommunikáció minden típusú kapcsolat sikerének meghatározó eleme, és ez hatványozottan van így az orvos – beteg, azaz egy segítő és egy segítségre szoruló között. A kommunikáció tartalmára és formájára, számos okból, a szükségesnél sokkal kevesebb figyelem hárul, pedig ez a gyógyítás (segítés) egyik kulcsmozzanata.

A képzés, általános fogalmakon és történeti kitekintésen túl, alapvetően saját élmények feldolgozásán alapul, mert a cél a saját gyakorlat megértése és javítása annak érdekében, hogy a további orvosi (segítő) munka sikeresebb és egyben stresszmentesebb és örömtelibb legyen.

A csoportba behozott saját tapasztalatok értelmezéséből és feldolgozásából kiindulva az orvos – beteg kommunikáció szükséges elemein, sajátosságain, nehézségein és lehetőségein keresztül a résztvevők saját egyéni kommunikációs fejlődési tervéig jutunk el, így biztosítva a képzés valós és közvetlen használhatóságát. 

1. nap péntek 9.00-10.45

Rövid bemutatkozás

Saját kommunikációs élmény beteggel – egy jó, egy rossz

Saját kommunikációs élmény orvossal/személyzettel – egy jó, egy rossz

Összegzés, különbségek, hasonlóságok

Mi a cél? Közös cél: gyógyítás/gyógyulás. Mik a célelérés legfontosabb elemei.

Kik az érintettek és mik az érdekeik, mire van szükségük.

10.45-11.00 - Szünet

11.00-12.30

A segítés tartalmi alapja: a helyes diagnózis

Az orvosi interjú menete. Kezdés – információgyűjtés – magyarázat és tervezés – befejezés, a következő lépések meghatározása

A segítés formai alapja: a helyes (személyre szabott) kommunikáció. Az orvosi interjú kommunikációs jellegzetességei, hiányosságai.

Mi megy az orvos fejében? Mi megy a beteg fejében?

12.30-13.15 - Ebédszünet

13.15-14.45

Minden tevékenység, így a kommunikáció alapja is a személyiség.

A személyiség kérdőív kitöltése és részletes megbeszélése. Példák, szerepjátékok.

Tanulságok az orvosi gyakorlat vonatkozásában. Kivel tudok könnyen együttműködni, kivel nem.

Mik az erősségeim, hogyan építhetek rájuk. Milyen (apró) lépésekben javíthatok a gyengéimen.

14.45-15.00 - Szünet

15.00-16.30

Az orvos – beteg viszony történeti alakulása és mai jellegzetességei

Pszichés imbalance – tudatosítás és feloldás

Ügyfélközpontú szemlélet, szolgáltatás.

Empátia.

Túlterheltség, burnout.

Stresszoldás.

Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 32 kreditpont, tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. csecsemő- és gyermekgyógyászat, 2. foglalkozás-orvostan, 3. foglalkozásegészségügy, 4. háziorvostan, 5. klinikai szakpszichológus, 6. orvos (szakirányú szakképesítés nélkül). Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTE SZAOK/2024.I./00072


Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 16 továbbképzési pont. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTE SZAOK/2024.I./00072


2. nap szombat 9.00-10.45

Negatív élmények átfordítása pozitívba. A panaszkultúra csökkentése egyéni módszerekkel. A panaszkultúra tudatosítása és átfordítása megoldás-kultúrába.

A betegelégedetlenség okai és kezelésük. A beteg nyelvén beszéljünk, közös érdek a pontos megértés. Saját előítéleteink őszinte feltárása.

10.45-11.00 - Szünet

11.00-12.30

Esetelemzések és páros gyakorlatok, szerepjátékok.

12.30- 13.15 - Ebédszünet

13.15-14.45

Érzelmi intelligencia.

Rossz hír közlése – előírások és egyéni változatok.

Betegjogok.

A beteg jogos elvárásai.

14.45-15.00 - Szünet

15.00-16.30

Irányok és jelenségek a mai orvosi gyakorlatban.

Alternatív medicina.

Internetes tájékozottság – visszafordíthatatlan.

Összefoglalás, tanulságok.

Egyéni fejlesztési terv – mit csinálok másképp és hogyan mérem az eredményességét.


Előadók: 

Rácz Judit egyetemi oktató, tanácsadó, személyiségfejlesztő tréner,

Dr. Tisljár-Szabó Eszter PhD, klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus


Részvételi díj: 39 000,- Ft, az ár mindkét napra tartalmazza az ebédet


A továbbképzés nem zártkörű, előzetes jelentkezés alapján és a részvételi díj befizetése ellenében minden érdeklődőt szeretettel várunk!Jelentkezés a továbbképzés(ek)re


Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.