Szájüregi betegségek és az általános egészségi állapotot befolyásoló faktorok közötti összefüggések 


A képzés kezdete: folyamatos, befejezése: 2024. május 28.

Távoktatási program

A biszfoszfonát kezelés fogászati-szájsebészeti vonatkozásai - Fogorvosi vonatkozások

A biszfoszfonát kezelés fogászati-szájsebészeti vonatkozásai - Szájsebészeti vonatkozások

Humán Papilloma Vírus jelentősége a szájüregi daganatos elváltozásokban

Az ízérzés és az ízérzés zavarai

Szexuális úton terjedő fertőző betegségek okozta szájnyálkahártya elváltozások

Törekvések az orthodonciai kezelések időtartamának csökkentésére

Laborvizsgálat jelentősége fogászati implantációs betegeknél

Antibiotikumok alkalmazása a szájsebészetben


Jelentkezés a távoktatás(ok)ra


Az oktatási anyagot készítették: Dr. Kivovics Péter PhD, c. egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos, országos szakfelügyelő főorvos, Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet és Dr. Németh Orsolya PhD, egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet intézetigazgató 

Orvosoknak, fogorvosoknak, klinikai szakpszichológusoknak 16 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. arc-állcsont-szájsebészet, 2. dento alveoláris sebészet, 3. fogászati anaesthesiológia, 4. fogpótlástan, 5. fogszabályozás (ált.orv.), 6. fogszabályozás (fogorvos), 7. gyermekfogászat (fogorvos), 8. konzerváló fogászat és fogpótlástan, 9. orális implantológia, 10. parodontológia. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Távoktatásból évente 20 pont számolható el. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2024.I./00144


Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 8 továbbképzési pont tesztírással. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2024.I./00144


Részvételi díj: 19 900,-Ft    A továbbképzés anyagát nyomtatott formában postán, vagy elektronikus úton pdf formátumban küldjük el a jelentkezőknek. Eredményes tesztvizsga esetén, a távoktatás lejárta után az egészségügyi szakdolgozóknak postázzuk a továbbképzésről szóló pontigazolását, az orvosoknak pedig továbbítjuk a kreditpontokat az OFTEX portál felé.