Napjaink fertőző betegségei


A képzés kezdete: folyamatos, befejezése: 2019.11.10. 


KÉPZÉSI PROGRAM


1) A fertőzés folyamata, szervezetünk védekezése, baktériumok, vírusok főbb jellemzői

2) Legújabb, egzotikus fertőző betegségek, előfordulási esélyeik hazánkban

3) Leggyakoribb gyermekkori fertőző betegségek

4) Az egészségügyi ellátással, ápolással összefüggő infekciók

5) Fertőző betegségek elleni védekezési lehetőségek, védőoltások

6) Gyógyszeres kezelési lehetőségek, antibiotikumok, antivirális szerek


Az anyagot összeállította: 

Dr. Lovas Tímea -szakgyógyszerész és 

Dr. Dávid Ádám PhD.- Gyógyszerfejlesztési tudományos szakértő


Részvételi díj: 14 990,-Ft 

Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 10 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. allergológia és klinikai immunológia, 2. belgyógyászat, 3. csecsemő-gyermekgyógyászat, 4. foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), 5. foglalkozásegészségügy, 6. háziorvostan, 7. higiénikus, 8. immunológia (képesítés), 9. infektológia, 10. iskolaegészségt., ifjúságvéd., 11. klinik.labor.vizsg. (higién.), 12. klinikai mikrobiológus, 13. közeg.-járványtan (higién.), 14. közegészségtan-járványtan, 15. közegészségügyi és járványügyi laboratóriumi vizsgálatok, 16. megelőző orvostan és népegészségtan, 17. munkahigiéné, 18. orvos (szakirányú szakképesítés nélkül), 19. orvosi mikrobiológia, 20. orvosi mikrobiológia(higién.), 21. társadalomorvostan (higién.), 22. trópusi betegségek, 23. virológia. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Távoktatásból orvosoknak évente 20 pont számolható el. Akkreditációs szám: SZTE-ÁOK/2019.II/00021


Gyógyszerészeknek 12 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. farmakológia, farmakoterápia, 2. fitoterápia, 3. gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás, 4. gyógyszerész (szakirányú szakképesítés nélkül), 5. gyógyszerészi gondozás, 6. gyógyszerészi mikrobiológia, 7. gyógyszertár üzemeltetés, vezetés, 8. infektológiai gyógyszerészet, 9. klinikai mikrobiológiai laboratóriumi gyógyszerészet, 10. kórházi-klinikai szakgyógyszerészet, 11. pediátriai gyógyszerészet. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Távoktatásból gyógyszerészeknek évente 20 pont számolható el. Akkreditációs szám: SZOTE-GYTK/2019.II/00007


Az alábbi egészségügyi szakdolgozóknak 20 továbbképzési pont tesztírással: 1. felnőtt ápolás és gondozás, 2. gyermekápolás és gondozás, 8. gyógyszertári ellátás, 12. védőnői ellátás, 13. közegészségügy és népegészségügy. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTK-A-7648/2018 A továbbképzés anyagát nyomtatott formában postán, vagy elektronikus úton pdf formátumban küldjük el a jelentkezőknek. Eredményes tesztvizsga esetén, a távoktatás lejárta után az egészségügyi szakdolgozóknak postázzuk a továbbképzésről szóló pontigazolását, az orvosoknak/gyógyszerészeknek pedig továbbítjuk a kreditpontokat az OFTEX/GYOFTEX portál felé.