Mit üzen a testünk? 

Gyógyító kommunikáció belső világunkkal. 

Bepillantás a szomatodráma elméletébe és gyakorlatába 


Időpont: 2019.11.30. (szombat)

Témakörök

A gyógyítás útjai és zsákutcái. Az orvoslás lehetőségei és korlátai. Test és lélek kapcsolata. Testi tünetek (biológia) és az élettörténet (biográfia) összekapcsolása. A szubjektív élmény jelentősége: saját testem és én - elidegenedés és közeledés. A szomatodráma világképe és módszertana. A cselekvés- és érzelemorientált megközelítés. A Gyógyító Játék működése. A személyes párbeszéd és a kapcsolat élménye saját testünkkel, szerveinkkel.


A képzés célja

Olyan korban és olyan társadalomban élünk, ahol az emberi test bölcsességének tiszteletét újra kell tanulnunk, ahol test és lélek elválaszthatatlan egységét újra fel kell ismernünk, ahol önmagunk értékére, elfogadhatóságára, szerethetőségére újra rá kell ébrednünk. Betegségeink ellenséggé váltak, értelmük és üzenetük elveszett a szemünk elől, a biológiai folyamataink feletti kontrollt nagyrészt átadtuk szakértőknek, egészségi állapotunkért érzett felelősségünk elhalványodott, öngyógyító képességünk meggyengült. A workshop célja betekintést nyújtani a szomatodráma, a testtel és lélekkel történő gyógyító kommunikáció világába. Az elméleti alapozás során a test és a lélek párbeszédének különböző aspektusait tárgyaljuk meg. Esetbemutatásokon, konkrét példákon keresztül gondoljuk át a megbetegedések lelki hátterének kérdéskörét. Szó lesz a szomatodráma módszer eredetéről, alapjairól, működéséről, hatásairól. Bemutatásra kerül az ún. Gyógyító Játék, melynek célja a mélyebb testi-lelki összefüggések felfedezése, a holisztikus (nem orvosi!) öndiagnózis, a testtel kapcsolatos elidegenedés feloldása, a testi-lelki önelfogadás átélése, a természetes öngyógyító folyamatok akadályainak elhárítása, a saját egészségünkért érzett felelősség elmélyítése, érzelmi-kapcsolati világunk harmonizálása, a radikális öngondoskodás megtapasztalása.


A képzés tematikája, részletes felépítése

10:00 - 13.00 Előadások

A délelőtt folyamán előadásokat hallgathatnak a résztvevők a fent megjelölt témákban, Dr. Buda László előadásában. Kérdésekre és egy-egy felvetett téma rövid diszkussziójára is lesz lehetőség.

14.30 - 17.00 Gyakorlatok, játékok, megtapasztalások

A délután folyamán a résztvevők rövid gyakorlatok, intuitív játékok segítségével kapnak tapasztalati betekintést a szomatodráma működésébe. A lehetőségeknek és igényeknek megfelelően a saját testtel illetve az egyes szervekkel való kommunikáció kipróbálására is sor kerülhet. A napot az élmények összegzésével és az esetleges kérdések megválaszolásával zárjuk. 

Orvosoknak, fogorvosoknak, klinikai szakpszichológusoknak 10 kreditpont, tesztvizsgával. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. addiktológia, 2. alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia, 3. gyermek- és ifjúságpszichiátria, 4. igazságügyi klinikai pszichológia, 5. igazságügyi pszichiátria, 6. iskolaegészségt., ifjúságvéd., 7. klinikai addiktológiai szakpszichológia, 8. klinikai írásszakértő pszichológia, 9. klinikai neurofiziológia, 10. klinikai szakpszichológus, 11. megelőző orvostan és népegészségtan, 12. neuropszichológia, 13. orvos (szakirányú szakképesítés nélkül), 14. orvosi pszichológia, 15. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén, 16. pszichiátria, 17. pszichotherápia. Egyéb szakvégzettség esetén szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTE-ÁOK/2019.II/00119


Gyógyszerészeknek 16 kreditpont, tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás, 2. gyógyszerész (szakirányú szakképesítés nélkül), 3. gyógyszertár üzemeltetés, vezetés. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZOTE-GYTK/2019.II/00030


Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 12 továbbképzési pont. Szabadon választható elméleti képzés.Nyilvántartási szám: SZTK-A-075262/2017


Részvételi díj: 20 000,-Ft

Az előadás nem zártkörű, előzetes jelentkezés alapján és a részvételi díj befizetése ellenében, minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Előadó: Dr. Buda László PhD, pszichiáter, pszichoterapeuta 


Helyszín: Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont 1. emelet, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.