Mit üzen a testünk? Bepillantás a SzomatoDráma világába - workshop


Időpont: 2022.12.10. szombat - 10:00-18:00 

A workshopot vezeti Dr. Buda László PhD, pszichiáter, pszichoterapeuta, a SzomatoDráma módszer megalkotója.
A workshopot vezeti Dr. Buda László PhD, pszichiáter, pszichoterapeuta, a SzomatoDráma módszer megalkotója.

A képzés célja:

Olyan korban és olyan társadalomban élünk, ahol az emberi test bölcsességének tiszteletét újra kell tanulnunk, ahol test és lélek elválaszthatatlan egységét újra fel kell ismernünk, ahol önmagunk értékére, elfogadhatóságára, szerethetőségére újra rá kell ébrednünk. Betegségeink ellenséggé váltak, értelmük és üzenetük elveszett a szemünk elől, a biológiai folyamataink feletti kontrollt nagyrészt átadtuk szakértőknek, egészségi állapotunkért érzett felelősségünk elhalványodott, öngyógyító képességünk meggyengült.

A workshop célja betekintést nyújtani a szomatodráma, a testtel és lélekkel történő gyógyító kommunikáció világába. Az elméleti alapvetés mellet igyekszünk a gyakorlati aspektusokba is betekinteni: hogyan lehet képes bárki elfogadó és szeretetteli kapcsolatot, érdemi párbeszédet kialakítani saját testével, szerveivel, betegségeivel. A részvevők élményeket szerezhetnek arról, ahogy az emberi testben zajló folyamatok ezer szálon kötődnek lelki, érzelmi, családi, generációs történésekhez és mintázatokhoz.

A SzomatoDráma Játék lehetővé teszi, hogy az abban résztvevők meg tudják fejteni testük nekik szóló, személyes üzeneteit, és ezzel jelentős mértékben hozzájárulhatnak saját gyógyuláshoz, illetve a későbbi terápiás beavatkozások sikerességéhez. A Játék célja a mélyebb testi-lelki összefüggések felfedezése, a holisztikus (nem orvosi!) öndiagnózis, a testtel kapcsolatos elidegenedés feloldása, a testi-lelki önelfogadás átélése, a természetes öngyógyító folyamatok akadályainak elhárítása, a saját egészségünkért érzett felelősség elmélyítése, érzelmi-kapcsolati világunk harmonizálása, a radikális öngondoskodás megtapasztalása.

A képzés tematikája

A testem és én: elidegenedés és közeledés. A SzomatoDráma világképe és módszertana. A cselekvésorientált megközelítés és a játék lényege (összehasonlítva ezekkel: terápia, tanácsadás, blokkoldás, gyógyítás). A személyes párbeszéd és a kapcsolat élménye saját testünkkel, szerveinkkel. Testi tünetek (biológia) és az élettörténet (biográfia) összekapcsolása.

A képzés felépítése

  • Délelőtt: Elméleti összefoglaló a SzomatoDráma kialakulásáról, történeti előzményeiről, alapvető jellemzőiről. A pszichoszomatikus modellek összehasonlítása, a testszimbolika értelmezése. A testtel való közvetlen kommunikáció modellje. A SzomatoDráma módszer felépítése és működése a gyakorlatban
  • Délután: Gyakorlás: a testtel való kapcsolatfelvétel élménye. "Kedves Testem!" játék. Testrészekkel és szervekkel való kommunikáció kipróbálása. Az intuitív játék gyakorlása, a szervek szerepébe való helyezkedés átélése. Amennyiben van rá lehetőség és igény, bemutatásra kerül egy önként jelentkező résztvevővel a teljes SzomatoDráma Játék folyamata. A Játék után kérdések, észrevételek megbeszélése. A nap végén az élmények, tapasztalatok összegzése.

Orvosoknak, fogorvosoknak, klinikai szakpszichológusoknak 16 kreditpont, tesztvizsgával. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia, 2. gyermek- és ifjúságpszichiátria, 3. klinikai szakpszichológus, 4. orvos (szakirányú szakképesítés nélkül), 5. orvosi pszichológia, 6. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén, 7. pszichiátria, 8. pszichotherápia. Egyéb szakvégzettség esetén szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTE SZAOK/2022.II/00094


Gyógyszerészeknek 16 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. biológiai gyógyszerek fejlesztése és előállítása, gyógyszer-biotechnológia, 2. farmakológia, farmakoterápia, 3. gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás, 4. gyógyszerész (szakirányú szakképesítés nélkül), 5. gyógyszerészi gondozás, 6. gyógyszertár üzemeltetés, vezetés, 7. hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZOTE-GYTK/2022.II/00051


Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 8 továbbképzési pont. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTE SZAOK/2022.II/00094


Részvételi díj 25 000,-Ft


Az előadás nem zártkörű, előzetes jelentkezés alapján és a részvételi díj befizetése ellenében, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Helye: Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.