Támogató és ismeretfrissítő oktatás MEES 1.0-ról MEES 2.0-ra történő átálláshoz az állami és magán működtetésű fekvő- és járóbeteg szakellátók minőségirányítási megbízottai és munkatársai számára.


Ideje: 2021.03.23-24. (kedd-szerda) 

ONLINE formában lesz elérhető az előadás! (saját számítógépen vagy okos telefonon nézhető, videó formátumú előadás) Az akkreditáció az online formában nézve is érvényes!
Az ONLINE előadás akkreditált pontjai korlátozás nélkül gyűjthetőek, mert NEM egyenlőek a TÁVOKTATÁS-on megszerezhető pontokkal!

Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 28 kreditpont, tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. egészségbiztosítás, 2. egészségügyi szervezés. Egyéb szakvégzettség esetén szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTE-ÁOK/2021.I./00073


Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 12 továbbképzési pont. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTE-ÁOK/2021.I./00073


Ajánlott célcsoport: állami és magán működtetésű fekvő- és járóbeteg szakellátók minőségirányítási megbízottai és munkatársai. Az eü. ellátás felügyeletét végző, minőségirányításban érintett munkatársak. Fogorvosok számára is előnyös a standardok ismerete és alkalmazása.

Bevezető: A Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (továbbiakban MEES) kézikönyve a szolgáltatás minőségi értékelésére szolgáló egészségügy-specifikus követelmények gyűjteménye. Erre alapozva minőségirányítási rendszer építhető ki, működtethető és tanúsítható.

A járvány időszak alatt más szervezeteknél lefolytatott táv-auditok egyértelműen igazolták, hogy a magas szinten dokumentáltan szabályozott szervezetek a veszély helyzetre való felkészülést gyorsabban, zökkenő mentesen, a veszélyhelyzet kezelését és a működés folyamatosságát hatékonyan tudták megvalósítani. A MEES működtetése az ilyen esetekre is felkészíti a szervezeteket. Jelen továbbképzésen már prezentációban tudjuk ismertetni a főbb Kórházi távaudit tapasztalatokat.

A képzés célja: A meglévő MEES 1.0 szerinti tanúsítványok érvényessége 2022. 10.15.-ével lejár!

Az oktatás első sorban azok számára hasznos, akiknek már eddig is volt és jelenleg is van MEES 1.0 szerinti tanúsításuk és azt meg kívánják újítani.

Olyan egészségügyi szolgáltatók, akik eddig nem alkalmazták és tanúsítatták a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardokra alapozott szolgáltatási rendszerüket, azok megismerhetik az új Standard kézikönyvet, oktatói magyarázatokkal kiegészítve.

Mindkét érdeklődési kör számára egy bevezető rövid ismeret frissítés is történik a minőségügyi alapfogalmak viszonylatában és prezentáció segíti a változtatás menedzsmenttel kapcsolatos alapfogalmak megismertetését.

A MEES standardoknak bizonyos főcsoportjai az egészségügyi szolgáltatók minden működési területére alkalmazhatók, de vannak csak adott ellátási területekre értelmezett standard főcsoportok is. Az eddigi kurzusaink résztvevői megoszlása alapján a kurzust 2 x két napos oktatásra tervezzük a megfelelő időkihasználás és érdeklődés fenntartása érdekében:

Az oktatás módja: Élő előadás video-projektoros prezentációval, megértést segítő gyakorlatokkal és konzultációs lehetőséggel. Témánként 50 perces tanórák.

(Járvány helyzetben PowerPoint prezentáció hang rábeszéléssel.)

Témakörök:

 • A gyakorlat szempontjából alapvető minőségügyi ismeretek (ISMERET FRISSÍTÉS).
 • A MEES 2.0 Standardokkal kapcsolatos alapvető rendszer és tanúsítási tájékoztatás. A MEES 2.0 Standard kézikönyv szerkezete és felépítése. A standardok leírásának szerkezete és értelmezése az auditgyakorlat szempontjából.
 • A Külső és belső környezet értékelése. A Menedzsment és Erőforrás gazdálkodás standardjai.
 • Klinikai audit, Betegjogok és tájékoztatás standardjaival kapcsolatos ismeretek.
 • A betegbiztonság és nozokomiális fertőzés standardjaival kapcsolatos ismeretek.
 • A Járóbeteg szakellátás standardjai
 • A Fekvőbetegellátás standardjai.
 • A diagnosztika standardjai.
 • Változás menedzsment (Változtatás menedzsment).
 • Kórházi távaudit tapasztalatok
 • (TESZT)

Előadó: Dr. Tóth Zoltán szakorvos, minőségirányítási rendszer menedzser, MSZT MIR/MEES vezető auditor, számítógépes rendszerszervező, közgazdasági szakokleveles egészségügyi menedzser és Dr. Horváth Zsolt kandidátus, okl. mérnök, EOQ minőségügyi és információbiztonsági rendszermenedzser és auditor.Részvételi díj: 25 000,- Ft mely a visszaigazolásunk után fizetendő.