Implantációs fogpótlás


Időpont: 2021.10.30. (szombat)

Program 10-től

Az implantációs fogpótlás rövid története - Dr. Komlóssy Attila megyei szakfelügyelő főorvos, mentőorvos

A modern intraossealis implantológia, és ami hozzá tartozik -

Dr. Komlóssy Attila

Implantációs fogpótlások tervezése I. - a képalkotó diagnosztika jelentősége a sikeres tervezésben -Dr. Marada Gyula PhD, egyetemi adjunktus, részlegvezető, Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Implantációs fogpótlások tervezése I. - az implantációs műtétek során használt sablonrendszerek jellemzői - Dr. Marada Gyula

SZÜNET

Implantációs pótlások tervezése a front és az őrlő régióban

Dr. Marada Gyula

Az implantációs pótlások készítésének protetikai lépései

Dr. Marada Gyula

Amikor kevés a csont - Dr. Komlóssy Attila

Amit nem szabad megtenni (külföldi képanyag) - Dr. Komlóssy Attila

Orvosoknak, fogorvosoknak 8 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. arc-állcsont-szájsebészet, 2. dento alveoláris sebészet, 3. fogászati anaesthesiológia, 4. fogpótlástan, 5. fogszabályozás (ált.orv.), 6. fogszabályozás (fogorvos), 7. gyermekfogászat (fogorvos), 8. konzerváló fogászat és fogpótlástan, 9. orális implantológia, 10. orvos (szakirányú szakképesítés nélkül), 11. parodontológia. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2021.II/00052


Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 4 továbbképzési pont. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2021.II/00052


Részvételi díj: 12 500,- Ft mely a visszaigazolásunk után fizetendő.


Az előadás nem zártkörű, előzetes jelentkezés alapján és a részvételi díj befizetése ellenében, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
NaturMed Hotel Carbona, 8360 Hévíz, Attila utca 1.