Hatékony kommunikáció az orvos, egészségügyi szakdolgozó - beteg és a beteg hozzátartozói között


Időpont: 2020.09.19-20. szombat-vasárnap 


1. nap, szombat

9.00-10.45: Rövid bemutatkozás

Saját kommunikációs élmény beteggel - egy jó, egy rossz. Saját kommunikációs élmény orvossal/személyzettel - egy jó, egy rossz. Összegzés, különbségek, hasonlóságok. Mi a cél? Közös cél: gyógyítás/gyógyulás. Mik a célelérés legfontosabb elemei. Kik az érintettek és mik az érdekeik, mire van szükségük.

10.45-11.00 - Szünet

11.00-12.30: A segítés tartalmi alapja: a helyes diagnózis. Az orvosi interjú menete. Kezdés - információgyűjtés - magyarázat és tervezés - befejezés, a következő lépések meghatározása. A segítés formai alapja: a helyes (személyre szabott) kommunikáció. Az orvosi interjú kommunikációs jellegzetességei, hiányosságai.

Mi megy az orvos fejében? Mi megy a beteg fejében?

12.30-13.15 - Ebédszünet

13.15-14.45: Minden tevékenység, így a kommunikáció alapja is a személyiség. A személyiség kérdőív kitöltése és részletes megbeszélése. Példák, szerepjátékok. Tanulságok az orvosi gyakorlat vonatkozásában. Kivel tudok könnyen együttműködni, kivel nem. Mik az erősségeim, hogyan építhetek rájuk. Milyen (apró) lépésekben javíthatok a gyengéimen.

14.45-15.00 - Szünet

15.00-16.30: Az orvos - beteg viszony történeti alakulása és mai jellegzetességei. Pszichés imbalance - tudatosítás és feloldás. Ügyfélközpontú szemlélet, szolgáltatás. Empátia. Túlterheltség, burnout. Stresszoldás.


2. nap, vasárnap

9.00-10.45: Negatív élmények átfordítása pozitívba. A panaszkultúra csökkentése egyéni módszerekkel. A panaszkultúra tudatosítása és átfordítása megoldás-kultúrába. A betegelégedetlenség okai és kezelésük. A beteg nyelvén beszéljünk, közös érdek a pontos megértés. Saját előítéleteink őszinte feltárása.

10.45-11.00 - Szünet

11.00-12.30: Esetelemzések és páros gyakorlatok, szerepjátékok.

12.30- 13.15 - Ebédszünet

13.15-14.45: Érzelmi intelligencia. Rossz hír közlése - előírások és egyéni változatok. Betegjogok. A beteg jogos elvárásai.

14.45-15.00 - Szünet

15.00-16.30: Irányok és jelenségek a mai orvosi gyakorlatban. Alternatív medicina. Internetes tájékozottság - visszafordíthatatlan.

Összefoglalás, tanulságok.

Egyéni fejlesztési terv - mit csinálok másképp és hogyan mérem az eredményességét.

Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 20 kreditpont, tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. belgyógyászat, 2. csecsemő-gyermekgyógyászat, 3. dietetika, 4. foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), 5. foglalkozásegészségügy, 6. gastroenterológia, 7. háziorvostan, 8. klinikai szakpszichológus, 9. ortopédia és traumatológia, 10. orvos (szakirányú szakképesítés nélkül), 11. oxyológia és sürgősségi orvostan, 12. sportorvostan, 13. szemészet, 14. tüdőgyógyászat. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTE-ÁOK/2020.II/00056


Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 8 továbbképzési pont. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTE-ÁOK/2020.II/00056


KÉPZÉSI PROGRAM

A megfelelő kommunikáció minden típusú kapcsolat sikerének meghatározó eleme, és ez hatványozottan van így az orvos - beteg, azaz egy segítő és egy segítségre szoruló között. A kommunikáció tartalmára és formájára, számos okból, a szükségesnél sokkal kevesebb figyelem hárul, pedig ez a gyógyítás (segítés) egyik kulcsmozzanata.

A képzés, általános fogalmakon és történeti kitekintésen túl, alapvetően saját élmények feldolgozásán alapul, mert a cél a saját gyakorlat megértése és javítása annak érdekében, hogy a további orvosi (segítő) munka sikeresebb és egyben stresszmentesebb és örömtelibb legyen.

A csoportba behozott saját tapasztalatok értelmezéséből és feldolgozásából kiindulva az orvos - beteg kommunikáció szükséges elemein, sajátosságain, nehézségein és lehetőségein keresztül a résztvevők saját egyéni kommunikációs fejlődési tervéig jutunk el, így biztosítva a képzés valós és közvetlen használhatóságát.


Előadók: 

Rácz Judit egyetemi oktató, tanácsadó, személyiségfejlesztő tréner és Dr. Tisljár-Szabó Eszter PhD, klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet, Klinikai és Egészségpszichológiai nem önálló Tanszék tanársegéd 


Részvételi díj: 39 000,- Ft., mely a visszaigazolásunk után fizetendő.

A továbbképzés nem zártkörű, előzetes jelentkezés alapján és a részvételi díj befizetése ellenében minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Helyszín: Granada Konferencia, Wellness és Sport Hotel, 6000 Kecskemét, Harmónia u. 23.