Gondoskodj magadról, hogy tudj másokról gondoskodni! Szakmai személyiségfejlesztés segítőknek           


Időpont: 2024. április 11-12. csütörtök - péntek

KÉPZÉSI PROGRAM

Képzés célja: a tréning során rövid edukatív jellegű előadások, valamint egyéni, páros és csoportos gyakorlatok formájában kognitív- viselkedésterápiás ismeretek és technikák segítségével önismereti jellegű betekintést nyújtunk a résztvevők számára saját kognitív működésük megismerésére. Ennek ismerete elengedhetetlen a hatékony kommunikáció, problémamegoldás szempontjából, és megkönnyítheti akár a segítő szakmában való működést, akár más emberi kapcsolatokban való megfelelő reagálást. A tréning elsősorban ezen folyamatok tudatosításában segít, nem helyettesíti a mély önismereti munkát, és nem terápiás hatású. Ugyanakkor jó kiindulópontja lehet mindkét további folyamatnak. Módszereiben a képzés a kognitív-viselkedésterápia újabb irányzataiból (MBCT, ACT, Sématerápia), illetve az improvizáció módszeréből merít.

Képzés felépítése:

1. nap csütörtök: Ismerkedés, a tréning felépítésének ismertetése, keretek tisztázása

10.00-12.00: Stressz és stresszkezelés

A bevezető előadás megismerteti a résztvevőket a leggyakoribb stresszortényezőkkel és a leggyakoribb stresszreakciókkal. Áttekintjük a stresszkezelés maladaptív és adaptív módszereit. Gyakorlat-orientáltan bemutatunk olyan módszereket, melyek segíthetnek a mindennapos stressz-kezelésben (elsősorban a kognitív- és viselkedésterápia, a sématerápia, a tudatos jelenlét (mindfulness) alapú módszerek, az EMDR és az elfogadás és elköteleződés terápia kontextusában)

12:00-13:00 ebédszünet

13.00-15.00: Túl a stresszen: boldogság, elégedettség

Ebben a részben azt a kérdést járjuk körbe, hogy a stressz adaptív kezelésén túl hogyan gondoskodhatunk jól magunkról. Hogyan élhetjük meg mélyebben a pozitív élményeinket, milyen erőforrásokra támaszkodhatunk, mi segítheti a rezilienciánkat. Ezenkívül a spontán, örömteli élmények átélésére való képességünk ápolásáról lesz szó.

15.00-17.00: Bevezetés a mindfulness jelenségébe

Az előadás során megismerkedünk a tudatos jelenlét fogalmával, hatásmechanizmusával. A tudatos jelenlét a figyelem irányításának egy speciális módja. Jon Kabat-Zinn ma már klasszikusnak számító definíciója szerint a tudatos jelenlét során figyelmünket szándékosan, reaktivitás és ítélkezésmentesen a jelen pillanatra irányítjuk. A különböző mindfulness definíciók megegyeznek a következő komponensekben: (a) a figyelem jelenre irányítottsága, (b) pozitív, vonás-jellegű tulajdonságok (nyitottság, ítélkezésmentesség, elfogadás) összessége, (c) pozitív szándék vagy motiváció a változásra és (d) a decentrálás, illetve a saját gondolatoktól és érzésektől való távolságtartás képessége.

Az elmúlt években számos tudatos jelenlét alapú módszert dolgoztak ki a legváltozatosabb célcsoportokkal, illetve problémákkal kapcsolatban (pl. szerabúzus, evészavar), de ma már egyértelmű, hogy egészséges személyek számára is hasznos gyakorlatról van szó, mely hatással van a stresszkezelésre, a kommunikációra, a viselkedésre és a testi-lelki egészség számos mutatójára.

A módszer az evidence-based megközelítések közé tartozik, hatékonyságát számos empirikus kutatás vizsgálta.


Részvételi díj: 49 000,- Ft, az ár mindkét napra tartalmazza az ebédet


A továbbképzés nem zártkörű, előzetes jelentkezés alapján és a részvételi díj befizetése ellenében minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 32 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia, 2. klinikai szakpszichológus, 3. orvos (szakirányú szakképesítés nélkül), 4. orvosi pszichológia, 5. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén, 6. pszichiátria, 7. pszichotherápia. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTE SZAOK/2024.I./00071


Gyógyszerészeknek 32 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. gyógyszerész (szakirányú szakképesítés nélkül), 2. gyógyszerészi gondozás, 3. gyógyszertár üzemeltetés, vezetés. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZOTE-GYTK/2024.I./00041


Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 16 továbbképzési pont. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTE SZAOK/2024.I./00071


2. nap péntek: Bevezetés, visszacsatolás az első nap élményeire

10.00-12.00: Kiégés-prevenció és tudatos jelenlét

Ebben a modulban összefoglaljuk, hogy a tudatos jelenlét képességének fejlesztése hogyan előzheti meg a kiégést, illetve hogyan segíthet csökkenteni a már kialakult kiégés tüneteit.

Az egészségügyi dolgozók munkájuk jellegéből (érzelmi munkát, empátiát igénylő tevékenység) fakadóan fokozottan veszélyeztetettek a kiégés szempontjából. Veszélyeztető tényezők a teljesítmények mérésének hiányzó kritériumai, az alacsony jövedelem, a hosszú munkaidő, az extra igénybevétel mellett nagy felelősség.

A kiégett személy az empátiát igénylő helyzeteket stresszhelyzetként éli meg, csökken a perspektíva átvételre és empátiás törődésre való képessége. A segítő foglalkozásúaknál a kiégés befolyásolja a beteggel való kommunikáció minőségét, és a beteggel való együttműködés hatékonyságát. A kiégés szintje ezen kívül kihat a munkahelyi kapcsolatokra, befolyásolja a figyelmi stabilitást, a döntésekkel kapcsolatos szorongást – ezek mind olyan szempontok, melyek hatással vannak az egészségügyi dolgozók munkájának a hatékonyságára.

A tudatos jelenlét a stresszkezelés adaptív formája, mely segít megelőzni, hogy a személy maladaptív coping stratégiákat alkalmazzon. Alkalmas a szorongás és stresszszint csökkentésére, javítja az életminőséget, segíti az érzelem – és viselkedésszabályozást – így csökkenti a kiégés veszélyét.

12.00-13.00 Ebédszünet

13.00-15.00: Társas támogatás gyakorlatban (improvizációs színházi gyakorlatok)

A modulban – elsősorban az improvizáció módszerének segítségével – a társas kapcsolatok és társas támogatás témáját járjuk körbe. Hogyan jelenhet meg a szinkronizáció és a partnerség a segítő kapcsolatokban? Hogyan lehetünk asszertívek, hogyan kérhetünk segítséget? Hogyan tudunk hatékonyan kooperálni másokkal?

15.00-17.00: Protektív személyiségfaktorok és önegyüttérzés

A tréning utolsó részében azokkal a protektív személyiségfaktorokkal foglalkozunk, melyek csökkenthetik a stressz káros hatásait. Foglalkozunk az önelfogadással és önértékeléssel, a konstruktív gondolkodással, az én-hatékonyságérzéssel és a tanult leleményességgel.

17.00-18.00: tréning lezárása, visszajelzések, elköszönés


Előadók: Palkovits Nóra,  tanácsadó szakpszichológus és Dr. Szondy Máté PhD, felnőtt klinikai szakpszichológus, családterapeuta
Előadók: Palkovits Nóra, tanácsadó szakpszichológus és Dr. Szondy Máté PhD, felnőtt klinikai szakpszichológus, családterapeuta

Jelentkezés a továbbképzés(ek)re


Szállás foglalható: ITT 


Árnyas Panzió, 2100 Gödöllő, Szabadság út 199.