Gondoskodj magadról, 
hogy tudj másokról gondoskodni! 
Szakmai személyiségfejlesztés segítőknek


Időpont: 2021.03.11-12. (csütörtök-péntek)

KÉPZÉSI PROGRAM

Képzés célja: a tréning során rövid edukatív jellegű előadások, valamint egyéni, páros és csoportos gyakorlatok formájában kognitív- viselkedésterápiás ismeretek és technikák segítségével önismereti jellegű betekintést nyújtunk a résztvevők számára saját kognitív működésük megismerésére. Ennek ismerete elengedhetetlen a hatékony kommunikáció, problémamegoldás szempontjából, és megkönnyítheti akár a segítő szakmában való működést, akár más emberi kapcsolatokban való megfelelő reagálást. A tréning elsősorban ezen folyamatok tudatosításában segít, nem helyettesíti a mély önismereti munkát, és nem terápiás hatású. Ugyanakkor jó kiindulópontja lehet mindkét további folyamatnak. Módszereiben a képzés elsősorban a kognitív-viselkedésterápia újabb módszereiből (MBCT, ACT, Sématerápia) merít.

Képzés felépítése:

1. nap

9.00-10.00: Ismerkedés, a tréning felépítésének ismertetése, keretek tisztázása

10.00-12.00

  • BEVEZETÉS A KOGNITÍV MŰKÖDÉS ALAPFOGALMAIBA 
  • (előadó: dr. Szabó-Bartha Anett)

A bevezető előadás megismerteti a résztvevőket a kognitív- és viselkedésterápiás elmélet alapfogalmaival. Bemutatja a kognitív rendszerünk felépítését (sémák, hiedelmek, automatikus gondolatok), azok egymással való összefüggéseit, valamint mindezek érzelmeinkre, testi működésünkre és viselkedésünkre gyakorolt hatásait. Részletesebben kitérünk a séma fogalmának ismertetésére, illetve a maladaptív sémák nehézséget okozó hatásaira.

Továbbá ismertetésre kerülnek a leggyakrabban előforduló kognitív torzítások, és megismerjük azoknak a társas kapcsolatokra gyakorolt hatásait.

Gyakorlat: automatikus negatív gondolatok, diszfunkcionális hiedelmek, maladaptív sémák, kognitív torzítások felismerése. Gyakorlati példákon keresztül elmélyíteni ezek működésének megértését.

12.00-13.00 Ebédszünet

13.00-15.00

B. ISMERKEDÉS AZ ELFOGADÁS- ÉS ELKÖTELEZŐDÉS TERÁPIA ALAPFOGALMAIVAL (előadó: dr. Szondy Máté, dr. Szabó-Bartha Anett)

Ebben a részben a nehéz belső élmények (negatív gondolatok, érzések, emlékek etc.) emberi kapcsolatainkra és mindennapi életünkre gyakorolt hatásaival ismertetjük meg a résztvevőket. Először végigvesszük, melyek lehetnek azok a belső élmények, amelyek a hatékony viselkedés akadályaivá válhatnak, és megismerhetjük ezek kialakulásának forrásait. Majd megnézzük, mely folyamatok révén és hogyan akadályozzák ezek az élmények a hatékony viselkedést. Így bemutatjuk a kognitív fúzió, az élményelkerülés, az értékek és az értékvezérelt viselkedés hiányának folyamatait és következményeit.

Gyakorlat: egyéni, illetve kiscsoportos formában segítünk felismerni, azonosítani az egyént akadályozó belső élményeket. Majd önmegfigyelési feladatok, gyakorlatok során dolgozunk az élményelkerülés, a kognitív fúzió és az értékvezérelt viselkedés jelenségeivel. Ezek alapvetően a mindennapi életben nehézségeket jelentő folyamatok felismerésében és tudatosításában segítik a résztvevőket..

15.10-17.10

C. BEVEZETÉS A MINDFULNESS JELENSÉGÉBE (előadó: dr. Szondy Máté)

Az előadás során megismerkedünk a tudatos jelenlét fogalmával, hatásmechanizmusával. A tudatos jelenlét a figyelem irányításának egy speciális módja. Jon Kabat-Zinn ma már klasszikusnak számító definíciója szerint a tudatos jelenlét során figyelmünket szándékosan, reaktivitás és ítélkezésmentesen a jelen pillanatra irányítjuk. A különböző mindfulness definíciók megegyeznek a következő komponensekben: (a) a figyelem jelenre irányítottsága, (b) pozitív, vonás-jellegű tulajdonságok (nyitottság, ítélkezésmentesség, elfogadás) összessége, (c) pozitív szándék vagy motiváció a változásra és (d) a decentrálás, illetve a saját gondolatoktól és érzésektől való távolságtartás képessége.

Az elmúlt években számos tudatos jelenlét alapú módszert dolgoztak ki a legváltozatosabb célcsoportokkal, illetve problémákkal kapcsolatban (pl. szerabúzus, evészavar), de ma már egyértelmű, hogy egészséges személyek számára is hasznos gyakorlatról van szó, mely hatással van a stresszkezelésre, a kommunikációra, a viselkedésre és a testi-lelki egészség számos mutatójára.

A módszer az evidence-based megközelítések közé tartozik, hatékonyságát számos empirikus kutatás vizsgálta.

Gyakorlat: ismerkedés a tudatos jelenlét élményévelOrvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 32 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia, 2. klinikai szakpszichológus, 3. pszichiátria, 4. pszichotherápia. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTE-ÁOK/2021.I./00071


Gyógyszerészeknek 32 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:1. gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás, 2. gyógyszerész (szakirányú szakképesítés nélkül), 3. gyógyszerészi gondozás, 4. gyógyszertár üzemeltetés, vezetés. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZOTE-GYTK/2021.I./00025


Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 16 továbbképzési pont. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTE-ÁOK/2021.I./00071


2. nap

9.00-10.00: Bevezető kör, visszacsatolás az első nap élményeire

10.00-12.00

D. A TUDATOS JELENLÉT, SEGÍTŐK ÉS KIÉGÉS (előadó: dr. Szondy Máté)

Ebben a modulban összefoglaljuk, hogy a tudatos jelenlét képességének fejlesztése hogyan előzheti meg a kiégést, illetve hogyan segíthet csökkenteni a már kialakult kiégés tüneteit.

Az egészségügyi dolgozók munkájuk jellegéből (érzelmi munkát, empátiát igénylő tevékenység) fakadóan fokozottan veszélyeztetettek a kiégés szempontjából. Veszélyeztető tényezők a teljesítmények mérésének hiányzó kritériumai, az alacsony jövedelem, a hosszú munkaidő, az extra igénybevétel mellett nagy felelősség.

A kiégett személy az empátiát igénylő helyzeteket stresszhelyzetként éli meg, csökken a perspektíva átvételre és empátiás törődésre való képessége. A segítő foglalkozásúaknál a kiégés befolyásolja a beteggel való kommunikáció minőségét, és a beteggel való együttműködés hatékonyságát. A kiégés szintje ezen kívül kihat a munkahelyi kapcsolatokra, befolyásolja a figyelmi stabilitást, a döntésekkel kapcsolatos szorongást - ezek mind olyan szempontok, melyek hatással vannak az egészségügyi dolgozók munkájának a hatékonyságára.

A tudatos jelenlét a stresszkezelés adaptív formája, mely segít megelőzni, hogy a személy maladaptív coping stratégiákat alkalmazzon. Alkalmas a szorongás és stresszszint csökkentésére, javítja az életminőséget, segíti az érzelem - és viselkedésszabályozást - így csökkenti a kiégés veszélyét.

Gyakorlat: tudatos jelenlét, kiégés

12.00-13.00 Ebédszünet

13.00-15.00

E. AZ ELFOGADÁS, KOGNITÍV DEFÚZIÓ, ÉRTÉKVEZÉRELT VISELKEDÉS FOGALMAINAK MEGISMERÉSE (előadó: dr. Szabó-Bartha Anett)

Az előadás során bemutatjuk a nehéz belső élmények kezelésének lépéseit: így az elfogadás, a kognitív defúzió és az értékvezérelt viselkedés konkrét technikáinak ismertetését. Végignézzük, hogyan segíthetnek ezek az emberi kapcsolataink hatékonyabb működtetésében.

Gyakorlat: E során kipróbálásra kerülnek az előadás során említett konkrét technikák, módszerek

15.10-17.10

F. AZ ÖNEGYÜTTÉRZÉS FOGALMÁNAK MEGISMERÉSE (előadó: dr. Szondy Máté, dr. Szabó-Bartha Anett)

A továbbképzés utolsó részében az önelfogadás és önértékelés javulása szempontjából elengedhetetlen önegyüttérzés jelenségével ismertetjük meg a résztvevőket. Megnézzük, hogy az önmagunkhoz való viszonyulás hogyan befolyásolja a testi és lelki működésünket, és hogyan hat az emberi kapcsolatainkra.

Gyakorlat: az önegyüttérzést javító technikák kipróbálása saját élmény során.

17.20-18.00: képzés lezárása, visszajelzések, elköszönés


Részvételi díj 39 000,-Ft., mely a visszaigazolásunk után fizetendő.

A részvételi díj tartalmazza az ebédet mindkét napra

Az előadás nem zártkörű, előzetes jelentkezés alapján és a részvételi díj befizetése ellenében, minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Helye: Hunguest Hotel Millennium, 1089 Budapest, Üllői út 94-98.