"Kérem a következőt"

Aktualitások, jogok és kötelezettségek az egészségügyben 


A képzés kezdete: folyamatos, befejezése: 2021.06.22.

KÉPZÉSI PROGRAM

  1. Bevezetés az egészségügyi jogba (az egészségügyi tevékenységet meghatározó jogszabályok)
  2. A betegek jogai és kötelezettségei, a jogok érvényesítése, felfolyamodási lehetőségek
  3. A cselekvőképesség megítélése és korlátozása a betegellátás során
  4. Műhibaperek a betegellátásban: elvárható gondosság = protokoll betartása?
  5. A szülői jogok gyakorlása a gyermek felett az egészségügyi ellátás során
  6. A folyamatos egészségügyi ellátás (ügyeleti ellátás) biztosításának feltételei, új koncepciók megjelenése az ügyeleti ellátásban
  7. Az egészségügyi közép-és felsőoktatás jogi szabályozása, új kiterjesztett kompetenciájú szereplők megjelenése az egészségügyben (a non-doktor APN képzés)
  8. "Kérem a következőt!" A magyar egészségügyi jog vs. GDPR? Saját és mások adatainak kezelése az egészségügyi ellátás során

Orvosoknak, fogorvosoknak, klinikai szakpszichológusoknak 16 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. csecsemő-gyermekgyógyászat., foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), 3. foglalkozásegészségügy, 4. háziorvostan, 5. klinikai szakpszichológus, 6. orvos (szakirányú szakképesítés nélkül). Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTE-ÁOK/2021.I./00060


Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 8 továbbképzési pont tesztírással. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTE-ÁOK/2021.I./00060 


Az oktatási anyagot készítette: Dr. Antalóczy Péter PhD, egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar és Dr. Talabér János egyetemi oktató, egyház-jogász, mentődolgozó


Részvételi díj: 14 990,-FtA továbbképzés anyagát nyomtatott formában postán, vagy elektronikus úton pdf formátumban küldjük el a jelentkezőknek. Eredményes tesztvizsga esetén, a távoktatás lejárta után az egészségügyi szakdolgozóknak postázzuk a továbbképzésről szóló pontigazolását, az orvosoknak pedig továbbítjuk a kreditpontokat az OFTEX portál felé.