A világjárványok története 


Időpont: 2022.04.30. szombat

KÉPZÉSI PROGRAM 10-től 16 -ig

Bevezető: Modern járványok és régi módszerek - Prof. Dr. Felkai Péter c. egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Utazásorvostani tanszéki csoport vezetője

I. Járványok az ókorban

A bibliai járványok - Dr. Kivovics Péter PhD, az orvostudomány kandidátusa, c. egyetemi tanár, Gerosztomatológiai és Helyreállító protetikai részleg divízióvezető helyettes főorvosa, fog- és szájbetegségek szakorvosa

A tifuszjárvány az ókorban és a 20. században - Dr. Ócsai Lajos, ny. ANTSZ főosztályvezető

Vidám fürdőélet ókortól napjainkig - Prof. Dr. Felkai Péter

SZÜNET

II. Járványok a középkorban

A fekete halál - a középkori pestisjárvány - Prof. Dr. Kapronczay Károly, c. Prof., MTA doktora

A nemi betegségek története - Prof. Dr. Forrai Judit, SE Népegészségtani Intézet orvostörténeti munkacsoport

Az AIDS története - Prof. Dr. Felkai Péter

SZÜNET

III. A szuperszónikus járványok kora (1900-tól napjainkig)

A spanyolnátha - Dr. Szabó Katalin PhD, orvostörténész

Az influenzától a SARS-ig - Dr. Ócsai Lajos

A COVID járvány története - Prof. Dr. Felkai Péter

Zárszó: Többé már az utazás nem lesz olyan, mint eddig - Prof. Dr. Felkai Péter

Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 14 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. egészségbiztosítás, 2. foglalkozás-orvostan, 3. foglalkozásegészségügy, 4. háziorvostan, 5. infektológia, 6. közeg.-járványtan (higién.), 7. közeg.járványt.labor(higién.), 8. közegészségtan-járványtan, 9. közegészségügyi és járványügyi laboratóriumi vizsgálatok, 10. megelőző orvostan és népegészségtan, 11. orvos (szakirányú szakképesítés nélkül), 12. orvosi szociológia, 13. társadalomorvostan (higién.), 14. társadalomorvostan (ált.orv.), 15. trópusi betegségek, 16. virológia. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2022.I./00107


Gyógyszerészeknek 14 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás, 2. gyógyszerész (szakirányú szakképesítés nélkül), 3. gyógyszerkészítés, 4. gyógyszertár üzemeltetés, vezetés, 5. gyógyszertári minőségbiztosítás, 6. gyógyszertechnológia, 7. infektológiai gyógyszerészet. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: PTE GYTK/2022.I./00016


Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 8 továbbképzési pont. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2022.I./00107


Részvételi díj: 13 000,- Ft


Az előadás nem zártkörű, előzetes jelentkezés alapján és a részvételi díj befizetése ellenében, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont 1. emelet, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.