Az Alzheimer-kór korai felismerésének jelentősége és a megfelelő támogatás


Időpont: 2023.05.13. szombat

KÉPZÉSI PROGRAM 10ᵒᵒ-től

Háziorvosok szerepvállalása a demencia ellátásban

Az időben történő demencia diagnózis jelentősége

A demencia diagnosztikát és ellátást segítő és gátló tényezők

A demenciával kapcsolatos kommunikáció, a diagnózis közlési módja

Dr. Heim Szilvia PhD-jelölt, háziorvos, PTE Általános Orvostudományi Kar Alapellátási Intézet tudományos segédmunkatárs

A demencia felismerése, súlyossági fokának megítélése az ápolók mindennapi tevékenysége során

Gyors és pontos környezettanulmány elvégzése az ápolási feladatok elvégzésével párhuzamosan, kiterjesztve a hozzátartozókra

A sürgősségi ellátásra kerülő demens betegek anamnézis felvétele, a demens betegek sürgősségi ellátása

Ápolási, gondozási feladatok végrehajtása demenciában szenvedő betegeknél - trükkök és technikák

Kapcsolattartás és esetmegbeszélések fontossága a beteg ellátásában résztvevőkkel

Karliné Tekler Judit diplomás ápoló, A Harris Egészségügyi Szolgálat koordinátora

Hol és hogyan "jelennek" meg a demens betegek a szociális- és alapszolgáltatások területén

Demens betegek ellátásának lehetőségei a szociális hálózatban

Demensek nappali ellátásának szervezése

Demenciabarát Mosonmagyaróvár, minta a nagyobb közösségek bevonására

Zimmerer Károlyné Ilcsi ápoló, a mosonmagyaróvári Kistérségi Szociális Intézmény Alapszolgáltatási Centrumának vezetője

Patomorfológiai elváltozások demenciában

Demenciák differenciáldiagnosztikája

Szemléletváltás: az Alzheimer kór mediko -szociális megközelítése

A demenciában érintettek, családtagok, szociális és egészségügyi szakemberek életminőségének javítása

Az Alzheimer Café, mint közösségformáló és értékközvetítő, a társas életet és az életmód javítását célzó közhasznú tevékenység

Dr. Menyhárt Miklós háziorvos, a franciaországi Commercy St.Jacques Kórház Alzheimer Egységének volt főorvosa, a magyarországi Alzheimer Café alapítója

Bizalmi vagyonkezelés alkalmazásának lehetősége a cselekvőképességükben korlátozott személyek esetében

Dr. Nagy Erzsébet Györgyi PhD, a szociológia kommunikáció- és médiatudomány doktora

Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 16 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. belgyógyászat, 2. egészségügyi szervezés, 3. foglalkozás-orvostan, 4. foglalkozásegészségügy, 5. geriátria, 6. gerontológia, 7. háziorvostan, 8. orvos (szakirányú szakképesítés nélkül), 9. orvosi szociológia. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2023.I./00153


Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 8 továbbképzési pont. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2023.I./00153


Részvételi díj 13 500,-Ft


Az előadás nem zártkörű, előzetes jelentkezés alapján és a részvételi díj befizetése ellenében, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.