A segítő hivatás lélektana - A megküzdési képesség szerepe a segítő szakmában


V Á L T O Z Á S!!!

A járványügyi helyzetre való tekintettel az előadások csak ONLINE, videók formájában lesznek elérhetőek2021. december 6-19. között!


1. A reziliencia és a társas kapcsolatok kölcsönhatása - Járay Márton SE-EMK oktatója, lelkigondozó

2. A spiritualitás szerepe a gyógyítás folyamatában - dr. Török Gábor Pál PhD SE Mentálhigiéné Intézet adjunktus, általános igazgatóhelyettes

3. Ki küzdjön, miért? - Vecsei Miklós szociálpolitikus, mentálhigiénés szakember, Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnök, miniszterelnöki biztos

4. Reziliencia-szemlélet az erőforrásfókuszú segítő kapcsolatokban - Cs. Ferenczi Szilvia pszichológus, közgazdász, szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens

5. A belső harmónia mint a megküzdés eszköze - dr. Tapolyai Emőke pszichológus, pszichoterapeuta

6. A szuggesztiók szerepe a mindennapi orvosi gyakorlatban - Dr. Diószeghy Csaba PhD aneszteziológus

7. A belső és a külső összhang szerepe a gyógyításban - S. Tóth Márta mentor, személyes fejlődési programok trénere, kommunikációs és marketing szakember

8. Ép testben ép lélek? A kiégés megelőzésének testi-lelki tényezői - dr. S. Tésenyi Timea PhD SE Mentálhigiéné Intézet adjunktus, mentálhigiénés szakember

9. Életciklusok és hangulatzavarok. Hogyan küzdjünk meg életünk hullámvölgyeivel? - Dr. Belső Nóra pszichiáter

10. Realitásvesztéstől a realitás elfogadásáig - szempontok a hatékony megküzdéshez - Pál Ferenc r.k. pap, mentálhigiénés szakember, a SE Mentálhigiéné Intézet külső munkatársaOrvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 14 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. addiktológia, 2. alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia, 3. foglalkozás-orvostan, 4. foglalkozásegészségügy, 5. gyermek- és ifjúságpszichiátria, 6. klinikai addiktológiai szakpszichológia, 7. klinikai szakpszichológus, 8. orvos (szakirányú szakképesítés nélkül), 9. orvosi pszichológia, 10. pszichiátria, 11. pszichotherápia. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2021.II/00054


Gyógyszerészeknek 14 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. farmakológia, farmakoterápia, 2. gyógyszer-engedélyezés, 3. gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás, 4. gyógyszerellenőrzés, 5. gyógyszerész (szakirányú szakképesítés nélkül), 6. gyógyszerészi gondozás, 7. gyógyszertár üzemeltetés, vezetés, 8. klinikai laboratóriumi gyógyszerészet, 9. növényi alapú szerek fejlesztése és előállítása, farmakognózia. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám:PTE ÁOK/2021.II/00016


Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 8 továbbképzési pont. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2021.II/00054


Részvételi díj: 12 500,- Ft